Sxoleio_Kontolianika

Small Vacation House
Supervision [Μ3+Marina Liakou]_2012
Supervision_Construction [Μ3+]_2013-2016

Location

Chora Kythira, 80100 Kythira, Hellas,
t. 2736031905, fax.2736031905
Redestou 163, 18546 Piraeus, Athens, Hellas,
t. 2104627763, fax. 2104627763

Facebook

Ιnstagram

Contact

Nikolas Magoulas, m. 6937226905
Sotiris Magoulas, m. 6946084750

© 2020