Pentanoussa_Potamos

Small Hotel of 7 Rooms
Architectural Drawings [Freiderikos George]_2013
Supervision [Μ3+ Freiderikos George]_2015
Construction [Μ3+]_2015

Location

Chora Kythira, 80100 Kythira, Hellas,
t. 2736031905, fax.2736031905
Redestou 163, 18546 Piraeus, Athens, Hellas,
t. 2104627763, fax. 2104627763

Facebook

Ιnstagram

Contact

Nikolas Magoulas, m. 6937226905
Sotiris Magoulas, m. 6946084750

© 2022