[Μ3+]

 

Η τεχνική εταιρεία Μαγουλάς και Συνεργάτες έχει έδρα τα Κύθηρα και δραστηριοποιείται στον χώρο της οικοδομής από το 2008. Παράλληλα διατηρεί γραφείο στον Πειραιά. Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με την οικοδομή και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανέγερση, διατήρηση και μεταβίβαση ακινήτου.

 

_Υπηρεσίες Τοπογράφου (Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος_ΕΓΣΑ 1987_Οριζόντια Ιδιοκτησία)
_Αρχιτεκτονική Μελέτη (Αποτύπωση, Πρόταση, Διαμόρφωση Εσωτερικού Χώρου)
_Στατική Μελέτη (Αποτύπωση και Έλεγχος Υπάρχοντος, Πρόταση, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Πέτρινα)
_Μηχανολογική Μελέτη (Θέρμανση, Κλιματισμός, Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρασφάλεια)
_Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
_Σήματα ΕΟΤ και Εγκρίσεις Υγειονομικής Υπηρεσίας για Τουριστικές Επιχειρήσεις
_Επίβλεψη Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων
_Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων
_Διαχείριση Ακινήτων
_Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών
_Παντός Τύπου Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Μηχανικού (Ενεργειακά, Μη Αυθαιρέτων)